OUR PEOPLE

Our People

Gary Chan, CPA, Managing Partner

Sally Wai, Managing partner

  IT Manager:

 • Shuming Chan

 • Operation Team:

 • Fang Ren

 • Cindy Guo

 • Ning Tang

 • Xiaofan Bo

 • Xiuyuan Gai

 • Andy Tian

 • Mingxun Luo

 • Sandy Yu

 • Revathi Mungara